Tel: +420 601 001 781

Program kvalifikovaný zaměstnanec – Srbsko a Černá Hora

Je určen pro kvalifikované zaměstnance ze Srbska, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky pro zařazení do tohoto vládního programu.

Program kvalifikovaný zaměstnanec schválila vláda ČR, která rovněž stanovila roční kvótu pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty ve výši 2500 žádostí na rok a podmínky pro zařazení do programu. Česká republika dlouhodobě vnímá značný zájem českých zaměstnavatelů o pracovníky ze Srbska a rovněž vysokou poptávku občanů Srbska po práci v ČR. Zvláštní program zakotvuje možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví České republiky v Bělehradu bez registrace dle kapacitních možností velvyslanectví pro žadatele, jejichž budoucí zaměstnavatel bude do tohoto zvláštního režimu zařazen. Žádosti zaměstnavatelů vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, na jehož webových stránkách naleznete podrobné informace.​ Žádosti se vyřizují v zákonem stanovených lhůtách při splnění všech zákonných požadavků. Na zařazení do zvláštního programu kz pro přijetí žádostí není právní nárok.

O termínu podání žádosti na velvyslanectví bude každý žadatel informován prostřednictvím svého zaměstnavatele. Žadatelé musí vyčkat, až jim bude sdělen termín podání žádosti zaměstnavatelem. Žadatelé sami velvyslanectví nekontaktují.

Zprocesování žádosti v rámci PROGRAMU KZ nemá vliv na průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu po přijetí žádosti, a to včetně lhůt k rozhodnutí, ty zůstávají zachovány, tj. 60 dnů ode dne přijetí žádosti. O zařazení do PROGRAMU KZ rozhoduje MPO, MZV pouze zprocesovává příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bělehradu. Roční kvóta 2500 žádostí je rovnoměrně rozložena do jednotlivých měsíců a je nepřekročitelná. Termíny ani pořadí žadatelů nelze měnit, a to z žádného důvodu. Nevyužitý termín propadá.

Sequester Employment EU s.r.o. je agentura pro zprostředkování zaměstnání a pro poradenství v oblasti obchodu a řízení podniku.

Kontaktujte nás

SEQUESTER EMPLOYMENT EU s.r.o
Agentura práce
+420 601 001 781
IČO: 06234151
Podkovářská 800/6
190 00 Praha 9 Vysočany