Tel: +420 601 001 781

PRO UCHAZEČE

We really care about building and maintaining the vast net of qualified job seekers. So you can find job offers on this web page and react on them via online application forms or just send your curriculum vitae (further just CV) directly to our consultant´s email that takes care of a particular expertise.

Even though you do not find a suitable position for you on our web page, we will be pleased to familiarize ourselves with your CV. If you have any practice in the field of information technology, electrical engineering, production or trade, purchase, finance and others, or you master any foreign language, there is a great possibility that we will be looking for somebody like you in a close future.

Our big advantage is undoubtedly a general overview over the labour market as a whole and so a long-term cooperation with us can provide you with more potential job offers. Moreover, by the cooperation with us you will obtain a strong support when persuading the employers that you are really the right job seeker.

If we receive your CV, you will be informed about it immediately, as well as about the details concerning further processing of your materials.

 • We possess the licence from Ministry of Labour and Social Affairs for the realization of services.
 • The activities, connected with the employment service, are free for job seekers.
 • We will inform you about the presentation of your materials to our clients.
 • We will work discreetly with your materials and only with the best of intentions.

Our consultants serve you as guides through possible selection procedures and will help you with forming your CV or cover letter. We are also able to highlight strengthens and warn you about some required improvements.

We work with our job seekers in order to increase their chances to succeed. We also give advice how to improve your personal presentation, how to communicate properly during the interview and what to avoid. Meetings and interviews in our agency are considered to be training before the interview at the potential employer.

If you have any question, please do not hesitate and contact us.

A functional CV is a document which represents your person during looking for a new occupation. It also represents the first information about your person which goes to your potential employer and so take your time when writing your CV so as to attract somebody´s attention for the first time.

Crucial principles for forming CV

 • Chronological
 • Brief
 • Correct
 • True
 • Simple layout

The structure of CV

 • Personal information– first name, surname, address, phone number, e-mail, date of birth (alternatively also age)
 • Education– write the institution (in case of a University, also a faculty), specialisation and the year of graduation. It is also recommended to mention the topic of your (bachelor/master) thesis. The highest achieved education is mentioned in the first place.
 • Work experience and qualifications– write the name of your employer, the period, name of a current position and a brief job description. It is also appropriate to add some possible used technologies. If you are a graduate, mention also relevant practice during your studies or part-time jobs. Put these in order from the latest to the oldest again.
 • Odborné znalosti a školení– rozveďte, případně doplňte další znalosti, které jsou relevantní k pracovní pozici, na kterou se hlásíte.
 • Language skills– besides the name of a language, write also the level you have reached (elementary/pre-intermediate/intermediate/ upper-intermediate/ advanced; active/ passive use)
 • Other achievements– publications, certificates, internship
 • References– contacts to persons who can provide you with references (telephone or e-mail, name, surname and the relationship to this person)
 • Hobbies, interests– only if they are connected to the offered position.

When firstly contacting a company, it is recommended to attach also a cover letter to the CV you are sending. The aim of the cover letter is to give you space for your ideas such as why you are interested in this position, what caught your attention and what are your qualities that are suitable for this position.

What to mention in your covering letter?

 • Write the source from which you have got the information about the job offer (press, agency, particular web page, trade fair etc.) in the introduction
 • Give some reason why you are reacting to this position and what caught your attention
 • Try to briefly summarize what makes you a suitable candidate for this position
 • Express yourselves clearly, avoid using clichés
 • Mention other contacts where they can contact you about further information
 • Before sending your CV, check the text once more so you will avoid possible mistakes
 • A covering letter should be long up to 10 lines
 • Advertisements

Here are some tips:

 • Get dressed smartly – be representative
 • Study client´s web site before the interview – they can ask you about what you already know about the company
 • Ask about the assigned time for the interview
 • Be natural and responsive
 • Be adequately confident and believe in yourself
 • Don´t be afraid to ask about what you are interested in
 • Be active – try to get as much information as possible
 • Tell the truth – if you do not know anything, admit it
 • Don´t be afraid to take notes during the interview
 • Leave the discussion about your future salary to the employer. When asked about your preferences, you should firstly think about all the items included in the salary and then react.
 • Make no bad references about your previous employers
 • Ask for the information concerning the final decision on your success or failure at the end of the interview

Záleží nám na budování a udržování široké sítě kvalitních uchazečů. Volná pracovní místa najdete na těchto stránkách. Můžete na ně reagovat prostřednictvím on-line formuláře, nebo zaslat životopis přímo na e-mail konzultanta, který místo obsazuje. Můžete si také spustit službu agenta, který Vám zajistí informace o aktuálních pracovních nabídkách.

I když na našich stránkách pracovní pozici, která by Vás zaujala, nenajdete, rádi se seznámíme s Vaším životopisem. Máte-li praxi v oborech jako informační technologie, elektrotechnika, výroba nebo obchod, nákup, finance a další, nebo pokud dobře ovládáte cizí jazyky, existuje vysoká šance, že v blízké budoucnosti budeme někoho, jako jste Vy, hledat.

Naší výhodou je přehled o trhu práce jako celku. Dlouhodobý kontakt s námi Vám může přinést více potenciálních pracovních nabídek. Můžete v nás získat významného spojence pro přesvědčování zaměstnavatelů o tom, že tím pravým uchazečem jste právě Vy.

Pokud obdržíme Váš životopis, budeme Vás obratem informovat o tom, že jsme obdrželi Vaše materiály a jak s nimi budeme nakládat.

 • Pro výkon našich služeb máme licenci Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Služby související se zprostředkováním práce jsou pro uchazeče zdarma.
 • O prezentování Vašeho životopisu třetí straně Vás budeme informovat.
 • S Vašimi daty budeme pracovat diskrétně a s ohledem na Vaše zájmy.

Naši konzultanti jsou průvodcem uchazeče během případného výběrového řízení. Pomohou Vám se zpracováním životopisu či motivačního dopisu. Dokážeme určit a vyzvednout přednosti i upozornit na prostor pro zlepšení. S našimi uchazeči pracujeme tak, abychom zvýšili jejich šance na úspěch. Poradíme jak vylepšit sebeprezentaci, jak vhodně komunikovat při pohovoru a čeho se vyvarovat. Jednání a pohovory v agentuře jsou průpravou před pohovorem u potenciálního zaměstnavatele. Firmy, se kterými spolupracujeme, známe a tak jsme připraveni Vám poskytnout informace o společnosti, do níž půjdete na pohovor.

S našimi uchazeči pracujeme tak, abychom zvýšili jejich šance na úspěch. Poradíme jak vylepšit sebeprezentaci, jak vhodně komunikovat při pohovoru a čeho se vyvarovat. Jednání a pohovory v agentuře jsou průpravou před pohovorem u potenciálního zaměstnavatele. Firmy, se kterými spolupracujeme, známe a tak jsme připraveni Vám poskytnout informace o společnosti, do níž půjdete na pohovor.

Máte-li jakékoliv otázky, kontaktujte nás.

Profesní životopis je dokument, který Vás reprezentuje při hledání nového zaměstnání. Je to první informace o Vás, která se potenciálnímu zaměstnavateli dostane do rukou. Vytvoření životopisu je třeba věnovat náležitou pozornost, aby na první pohled zaujal.

Základní zásady pro psaní životopisu
 • Strukturovaný
 • Stručný
 • Bezchybný
 • Pravdivý
 • Přehledný
Struktura životopisu
 • Osobní údaje – jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail a datum narození (případně věk).
 • Vzdělání – uveďte instituci (u vysoké školy i fakultu) a vystudovaný obor; dále pak rok dokončení studia. Doporučuje se uvádět i téma závěrečné práce. Jako první se uvádí nejvýše dosažené vzdělání; školy se řadí chronologicky.
 • Profesní zkušenosti – uveďte název zaměstnavatele, období, název zastávané pozice a stručnou náplň práce. Je vhodné doplnit i případné používané technologie. Pokud jste absolvent bez následné praxe, uveďte i relevantní praxi při škole či brigády. Opět seřaďte chronologicky. Poslední zaměstnání uveďte jako první.
 • Odborné znalosti a školení – rozveďte, případně doplňte další znalosti, které jsou relevantní k pracovní pozici, na kterou se hlásíte.
 • Jazykové znalosti – kromě názvu jazyka přibližte také jeho úroveň (základní/mírně pokročilá/středně pokročilá/pokročilá/výborná, nebo pasivní/aktivní využití).
 • Další úspěchy – publikace, ocenění, stáže.
 • Reference – kontakty na osoby, které na Vás mohou poskytnout reference (telefon nebo e-mail, jméno, příjmení a vztah k osobě).
 • Zájmy, koníčky – mají-li vztah k nabízenému místu.
CV příklady:

Při oslovení společnosti doporučujeme přiložit k zasílanému životopisu i průvodní dopis. Cílem průvodního neboli také motivačního dopisu je sdělit, čím Vás dané místo zaujalo, a jaké máte předpoklady se o místo ucházet.

Informace, které je vhodné uvádět v průvodním dopise:
 • na úvod napište, jak jste se o nabídce dozvěděli – z jakého zdroje (tisk, agentura, konkrétní webové stránky, veletrh atd.)
 • zdůvodněte, proč na místo reagujete, čím Vás zaujalo
 • pokuste se stručně shrnout, co Vás činí vhodným kandidátem na toto místo
 • buďte struční, vyvarujte se nic neříkajícím klišé na způsob “Mám zájem o zajímavou práci v nadnárodní společnosti s možností kariérního růstu.“
 • uveďte kontakty, na kterých bude možné Vás zastihnout pro další spolupráci či dotazy
 • před odesláním dopis zkontrolujte, vyvarujete se tak chybám
 • průvodní dopis by měl být dlouhý nejvýše 10 řádků
 • Inzerce
Příklady průvodního dopisu

Příklad průvodního dopisu 1

Příklad průvodního dopisu 2

 

Zde uvádíme několik nejdůležitějších bodů, které zvýší Vaše šance na úspěch.

 • buďte dochvilní, vytvořte si časovou rezervu
 • zeptejte se, jaký čas je pro pohovor vyhrazen
 • přijďte upravení a zvolte vhodné reprezentativní oblečení
 • buďte aktivní a získejte co nejvíce informací;  nebojte se zeptat na to, co vás zajímá
 • buďte co nejlépe připraveni – je dobré zjistit si informace o firmě předem, mohou se Vás ptát, co už o jejich společnosti víte.
 • buďte přirození a vstřícní
 • važte si sami sebe a buďte přiměřeně sebevědomí
 • mluvte pravdu, a když něco nevíte, přiznejte to
 • nebojte se psát si v průběhu pohovoru poznámky
 • diskusi o mzdě odložte, až ji zahájí zaměstnavatel. Jste-li tázáni na Vaši mzdovou představu, ujasněte si nejdříve, co přesně práce zahrnuje a jaké jsou další podmínky. Pak teprve reagujte.
 • nehovořte špatně o bývalém zaměstnavateli či nadřízeném
 • na závěr si vyžádejte informaci, jakým způsobem a v jakém termínu se můžete dozvědět vyjádření o úspěchu či neúspěchu
Pošlete nám své profesionální údaje. Pokusíme se vám pomoci najít nejvhodnější pozici pro vás
Klepnutím nebo přetažením souboru do této oblasti nahrajte.
Klepnutím nebo přetažením souboru do této oblasti nahrajte.
Kliknutím nebo přetažením souborů do této oblasti nahrajte. Můžete nahrát až 10 souborů.

Sequester Employment EU s.r.o. je agentura pro zprostředkování zaměstnání a pro poradenství v oblasti obchodu a řízení podniku.

Kontaktujte nás

SEQUESTER EMPLOYMENT EU s.r.o
Agentura práce
+420 601 001 781
IČO: 06234151
Podkovářská 800/6
190 00 Praha 9 Vysočany